งานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดธนาคาร